FRIENDS OF TULEENI CHILDREN

 

TULEENI NORGE

Hjelp oss å hjelpe Mama Faraji og barna i Tuleeni Orphans Home

Om Mama Faraji

Om Tuleeni Orphans Home

Ungdom i fritt fall

De mest sårbare

Utdanning er veien ut av fattigdom

Om Tuleeni Norge

Hva trenges det penger til?

Mama Faraji (58), eller Flaria Felix Faraji som hun egentlig heter, ble allerede som ganske liten foreldreløs og hun vokste opp hos sin bestemor i en landsby ved foten av Kilimanjaro i Nord-Tanzania. Hun var ikke den eneste som var foreldreløs, hennes bestemor tok seg av flere barn som ikke hadde foreldre som kunne gi dem omsorg. Men Bestemor hadde kun råd til å sende ett av barna på skole, og valget falt på Flaria. Hun fikke denne sjansen, hun grep den, og klarte å utdanne seg som lærer.

Fram til omkring 2001 bodde Flaria i et lite hus i Moshi sammen med sin mann, fem barn og svigerfar. Men det skulle snart bli flere i det lille huset. Til å begynne med var det barn av slektninger og naboer, som hadde mistet sine foreldre, mange av AIDS. I 2006, da vi møtte Flaria, hadde hun tatt til seg 13 barn i tillegg til sine egne. Nå, tolv år senere, er hun "Mamma" til mer enn 100 barn, ungdommer og unge voksne. Helt fram til juli 2017 hadde hun også full jobb som barneskolelærer.

 

 

Nøden og fattigdommen i Moshi og særlig i landsbyene omkring er stor, og det tok ikke lang tid før Mama Faraji tok flere foreldreløse barn under sine vinger. Det ble for trangt i det lille huset hennes, og etterhvert klarte hun å få leid et litt større hus med flere rom like i nærheten. I 2009 ble Tuleeni Orphans Home registrert som en ideell organisasjon, med et eget styre og med Mama Faraji som leder. I 2016 kunne en del av Tuleeni flytte inn i et nytt bygg i landsbyen Uru, utenfor Moshi. Alt dette har vært mulig takket være den økonomiske støtten Tuleeni har fått av venner i Norge og i andre land. Tuleeni får nemlig ingen støtte fra det offentlige i Tanzania.

 

Tuleeni Orphans Home er hjemmet til barn som ellers ville ha vært hjemløse og uten sjanser her i livet. Her får barna et trygt sted å være, mat, klær og godt helsestell, skolegang og ikke minst kjærlighet og omsorg. Noen av de som utgjorde den første generasjonen barn i barnehjemmet har nå flyttet ut eller studerer/går på skole andre steder, og nye barn har kommet til. Men alle kommer hjem til Tuleeni for å feire jul, og Mama Faraji er mammaen til dem alle, store og små.

Men Tuleeni Orphans Home er mer enn et hjem for barn som ikke har noen andre som kan ta vare på dem. Ca 30 barn i lokalmiljøet får hjelp av Tuleeni der de bor, Noen bor hos sin egen familie, andre bor hos slektninger eller i et fosterhjem. de fleste familene er lutfattige. Tuleeni følger opp disse familiene og dekker de nødvendige utgiftene til barnas skolegang.

 

Et annet initiativ med utgangspunkt i Tuleeni Orphans Home er et tilbud for tenåringer i lokalmiljøet som ikke har et skoletilbud og heller ingen jobb, og som står i fare for å falle helt utenfor samfunnet. Mange kommer fra sosialt vanskeligstilte familier og vokser opp under særdeles vanskelige forhold med vanskjøtsel, vold, seksuelt misbruk og rusmisbruk.

De møter på barnehjemmet fem dager i uka. Målet er at de får struktur og en god rytme på dagen, lærer praktisk arbeid, bygger opp selvtillit og få en struktur i livet. Tilbudet er populært. Flere av disse ungdommene må daglig gå to timer hver vei for å kunne være med på dette programmet. For enkelte av dem er hjemmeforholdene så vanskelige og utrygge at de i perioder må bo på barnehjemmet.

 

Barna som Mama Faraji har tatt under sine vinger er de mest sårbare i samfunnet. De kommer fra usigelig fattige forhold, som er preget av sykdom og død (HIV/AIDS), arbeidsløshet og sosiale problemer som følger et utarmet samfunn. For barna i Tuleeni er det å komme til barnehjemmet redningen fra et liv i ekstrem fattigdom og uten framtid.

 

Som lærer legger Mama Faraji vekt på at barna og de unge ved barnehjemmet får ordentlig skolegang og en utdanning etter de evnene de har. Hun stiller tydelig krav til god orden og at det arbeides ordentlig med lekser. Med hjelp fra givere, blant annet gjennom Tuleeni Norge, prøver hun å få så mange som mulig inn på skole- og utdanningsløp som gir dem en framtid. Mange av de eldste barna vi møtte de første gangene er nå unge voksne. Så godt som alle har lyktes med å få en eller annen utdanning, og flere av dem står nå på egne ben og kan være en ressurs i samfunnet. Enkelte av de eldste barna jobber for barnehjemmet, de er en del av Mama Farajis lederteam med viktige roller og ansvarsområder i den daglige driften av barnehjemmet.

TULEENI NORGE - Friends of Tuleeni Children er en ideell organisasjon som arbeider for en lysere og tryggere framtid for barna i Tuleeni Orphans Home i Moshi i Tanzania. Arbeidet har pågått siden 2006 etter at Anne Sine og Peter van Marion besøkte Tanzania. Det engasjerer nå tre generasjoner av van Marion-familien og mange venner, naboer og kolleger. TULEENI NORGE sprer informasjon om Tuleeni Orphans Home gjennom foredrag, informasjonsmateriell og nyhetsbrev. Pengene samles inn gjennom innsamlingsaksjoner, loppemarked, støttekonsert etc, og som gaver fra enkeltpersoner, firmaer, skoler og foreninger etc, både engangsgaver og som faste månedlige bidrag. Alt som samles inn går uavkortet til barnehjemmet. TULEENI NORGE er registrert som ideell organisasjon, under navnet Friends of Tuleeni Children, med org nr 920 566 744.

 

Til nå har de månedlige overføringene fra NORGE dekket omtrent halvparten av behovet i Tuleeni. Pengene vi har sendt har gått til mat, klær, helsestell, utgifter til leie av lokaler og leie av jordstykket der det dyrkes mais og bønner, samt utgifter til skolegang. En annen viktig giver har også bidratt gjennom flere år, men denne giveren satser nå på å bygge opp et eget skoletilbud, og vil gradvis trappe ned bidragene til Tuleeni. Vårt mål er å trappe opp og øke de norske bidragene til Tuleeni, slik at virksomheten ved barnehjemmet kan videreføres på minst dagens nivå. Det betyr at pengene fortsatt vil gå til mat, klær og helse og ikke minst til barnas utdanning, samt til å dekke de andere utgifrtene som de norske bidragene har dekket til nå.

Minibuss

Forutsigbarhet og langsiktighet

Mama Faraji har aldri bedt oss om penger og hun vil nødig fortelle oss hvor mye penger hun egentlig trenger. Men via sønnen hennes, Emmanuel, har vi fått vite at hun har et stort ønske akkurat nå. Hun ønsker veldig gjerne at de skal være i stand til å skaffe seg en brukt minibuss eller noe lignende. Dette for å sikre trygg transport av barna til og fra skole, samt å ha ekstra sikkerhet dersom det inntreffer sykdom eller noe annet som skulle skje med barna, spesielt om natta.

 

 

Vårt mål er å samle inn så mye penger som mulig til barnehjemmet, gjennom både engangsgaver og faste månedlige bidrag. Vi ønsker at bidragene som kommer gjennom TULEENI NORGE kan skape økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for Mama Faraji og hennes medarbeidere. Det betyr at de kan drive mer langsiktig planlegging, at de kan bruke penger på vedlikehold og innkjøp av nødvendig utstyr og hjelpemidler. Og ikke minst at de skal være i stand til - og tørre - å sende flere av barna inn på gode utdanningsløp selv om det kan innebære en stor økomisk forpliktelse i mange år framover.

PET GROOMING


Lorem ipsum dolor sitame consectetur adipisicing elitse eiusmod tempor incididun labore the magna aliquenim.


Read More

© Copyright. All Rights Reserved.